Komisja Europejska zwiększyła stawki refundacji wywozowych do większości przetworów mlecznych

1) ustalanych w ramach procedury przetargowej dla:

– naturalnego masła w blokach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 10 19 9700 o 20% do  maksymalnego poziomu 60,00 EUR/100 kg,

– bezwodnego tłuszczu mlecznego w pojemnikach o masie netto co najmniej 20 kg, objętego kodem produktu ex 0405 90 10 9000 o 26% do maksymalnego poziomu 73,00 EUR/100 kg,

– odtłuszczonego mleka w proszku w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierającego wagowo nie więcej niż 0,5% domieszek, objętego kodem produktu ex 0402 10 19 9000 o 10% do poziomu 21,98 EUR/100 kg,

przeznaczonych do wywozu do miejsc przeznaczenia określonych w art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 619/2008 z dnia 27 czerwca 2008 r. otwierającego stały przetarg na refundacje wywozowe dotyczące niektórych przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 168 z 28.6.2008, str. 20);

2) z góry ustaloną stawką refundacji dla wszystkich przetworów mlecznych objętych systemem refundacji o kodach od 0401 30 31 9100 do 0405 90 90 9000,w tym dla proszków mlecznych średnio o ok. 11 % oraz dla masła i bezwodnego tłuszczu mlecznego o ok. 22 % – stawki refundacji do serów pozostały na poziomie ustalonym w dniu 22 stycznia 2009 r.;

3) dla produktów nie objętych załącznikiem I do Traktatu odpowiednio do podwyżek refundacji dla proszków mlecznych i masła.

Nowe stawki refundacji wywozowych będą obowiązywały od dnia opublikowania rozporządzeń Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co powinno nastąpić w dniu 20 lutego 2009 r. Szczegółowe dane tabelaryczne zostaną udostępnione na stronie internetowej ministerstwa po ich opublikowaniu.

Źrórło: MRiRW