Komisja Europejska proponuje: Potroić środki na promocję produktów rolnych

Nowa polityka informacyjna i promocyjna ma być „narzędziem podboju rynków” przez europejski sektor rolno-spożywczy. Oprócz zwiększenia wsparcia finansowego na działania informacyjne i promocyjne Komisja zaproponowała też wypracowanie europejskiej strategii promocji, która zakładałaby m.in. bardziej intensywną promocję w krajach trzecich. Według Ciolosa należy najpierw sprawdzić możliwości rozwoju eksportu na poszczególnych rynkach. – Duży potencjał dostrzegamy szczególnie na rynku azjatyckim i w krajach, z którymi mamy albo planujemy umowy o wolnym handlu – dodał komisarz. Dofinansowanie obejmie też organizacje producentów Unijne dofinansowanie kampanii promocyjnych w krajach spoza UE wzrosłoby z 50 proc. do 60 proc. Na takie samo wsparcie mogłyby liczyć również wspólne programy promocyjne, realizowane przez organizacje z kilku państw członkowskich, a także akcje informacyjne dotyczące owoców i warzyw, adresowane do uczniów szkół w krajach UE. W ramach nowej strategii Unia będzie też wspierać działania na rynku wewnętrznym, służące zwiększeniu wiedzy konsumentów o zaletach i wysokiej jakości europejskich produktów rolno-spożywczych. Do kategorii odbiorców, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie, KE chce dodać też organizacje producentów. Zamierza także poszerzyć zakres produktów, na promocję których będzie można pozyskać unijne środki, w tym o przetworzone produkty rolno-spożywcze, uznawane przez europejskie systemy jakości, jak np. makaron. Promocja mięsa wciąż w ramach środków na rozwój obszarów wiejskich W ramach nowej polityki promowania produktów rolno-spożywczych nie będzie jednak możliwe uzyskanie dofinansowania na promowanie krajowych systemów jakościowych dotyczących mięsa. KE zaznacza jednak, że promowanie tych krajowych systemów będzie nadal wspierane w ramach środków na rozwój obszarów wiejskich. Zniknie też możliwość współfinansowania wspieranych przez UE programów promocyjnych przez kraje członkowskie, choć państwa nadal będą mogły same finansować takie działania, przy zachowaniu unijnych reguł dotyczących udzielania pomocy publicznej. Na Unię przypada 18 proc. światowego eksportu oraz 20 proc. światowego importu produktów rolno-spożywczych, co daje jej pozycję największego eksportera i importera tych dóbr. Wartość ich eksportu z krajów UE wyniosła w 2012 r. 114 mld euro.

autor: kf;   źródło: PAPPAP