Kolejne spotkanie z przedstawicielami związków i organizacji rolniczych

Tylko w marcu br. odbyły się rozmowy z przedstawicielami: Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych – w dniu 6 marca, producentów i przetwórców owoców – w dniu 9 marca, a także z przedstawicielami wszystkich związków rolniczych i samorządu rolniczego – w dniu 11 marca. W dniu 27 marca planowane jest spotkanie z przedstawicielami wojewódzkich izb rolniczych, a 30 marca z Radą Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Na spotkaniu w dniu 11 marca br., w którym uczestniczył także przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski ustalono, ze będą prowadzone dalsze rozmowy z kolejnymi organizacjami związkowymi.

Najbliższe odbędą się 26 marca br., właśnie z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Spotkanie to będzie równocześnie odpowiedzią na wniosek przewodniczącego Jerzego Chróścikowskiego skierowane do Prezesa Rady Ministrów.

Dlatego też bezpodstawne i niezgodne z faktami są informacje, rozpowszechniane przez reprezentantów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” o braku rozmów z rządem.

 

 

Źródło: MRiRW