Kłopoty za Oceanem

Do rzeźni zgłasza się coraz więcej farmerów, którzy chcą sprzedać bydło mleczne. Ceny mleka spadły tak bardzo, że dalsze utrzymywanie stad staje się nieopłacalne. Na globalnym rynku również istotnie zmalał popyt na produkty mleczarskie, a ceny zniżkują. Dlatego eksport nie jest rozwiązaniem problemów mleczarzy. Eksperci oceniają, że ponad 1,5 miliona z przeszło 9-cio milionowego stada amerykańskich krów mlecznych, pójdzie na rzeź. To może zachwiać rynkiem- nie tylko mleka, ale także mięsa, bo znacznie wzrośnie podaż wołowiny.

Źródło: Agrobiznes