Kiedy ta reforma?

 
Uprawy buraków cukrowych w Polsce – zagrożone. Plantatorom nie podoba się propozycja ministrów rolnictwa krajów Unii, skracająca obowiązywanie kwot cukrowych z 2020 do 2017 roku. To uderzy w polskich plantatorów, którym uprawa buraków przestanie się opłacać – twierdzą rolnicy. Innego zdania są producenci słodyczy- których propozycja cieszy. Parlament Europejski jest za obowiązywaniem kwot cukrowych do 2020 roku. Tymczasem ministerowie rolnictwa już nie. Na szczycie w Brukseli, szefowie resortów opowiedzili się za kompromisem między plantatorami, a konsumentami cukru. I zasugerowali, że limity powinny zniknąć za cztery lata. źródło: Agrobiznes; tvp.pl