KE ogranicza użycie pestycydów

Ograniczenia popierała Polska. – Dzisiejsze przyjęcie (ograniczeń) stanowi kolejny krok milowy w kierunku ochrony  pszczół, które nie tylko produkują miód, ale też są odpowiedzialne za 80 proc. Zapyleń – oświadczył komisarz UE ds. zdrowia Tonio Borg. Ograniczenia w użyciu szkodliwych dla pszczół  pestycydów na razie będą obowiązywać dwa lata. – Jeśli kraje członkowskie dostarczą nowe dane (naukowe), ograniczenie może zostać zrewidowane – powiedział rzecznik Borga, Frederic Vincent. Ograniczenia będą dotyczyć zaprawiania nasion, stosowania do gleby (w postaci granulek) i na leczenie dolistne roślin i zbóż (z wyjątkiem zbóż ozimych), które są atrakcyjne dla pszczół. Chodzi m.in. o uprawy i nasiona kukurydzy, bawełny, rzepaku i słonecznika. Pestycydy te będą nadal mogły być stosowane w szklarniach i do upraw na polach po okresie kwitnienia. Ograniczenia wchodzą w życie od grudnia, by dać czas rolnikom na zużycie już zakupionych pestycydów. Kraje członkowskie muszą wycofać lub zmienić udzielone autoryzacje na stosowanie częściowo zakazanych pestycydów.

Autor: msies; pszl

Źródło: PAP; tvp.info