Kampania „Trzy znaki smaku” ruszyła!

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące oznaczenia:

Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP),
Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG),
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS).

Strategia kampanii przewiduje zbudowanie działań i komunikacji na spójnym koncepcie kreatywnym, dopasowanym do wszystkich grup docelowych.

Główny przekaz kampanii ma za zadanie zachęcać grupy docelowe do konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz podkreślać zalety wynikające z uczestnictwa w tym systemie, ze względu na ich następujące zalety:

różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, ponieważ podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli,
istnieje możliwość odtworzenia ich historii,
odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu naturze,
swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania,
ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia,
ochrona przez unijny system powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

 

Grupy docelowe programu:

TG 1: konsumenci,

TG 2: wytwórcy produktów (rolnicy, przetwórcy z sektora rolno-spożywczego, organizacje zrzeszające producentów i przetwórców żywności).

TG 3: odbiorcy pośredni (dystrybutorzy artykułów spożywczych, hurtownicy artykułów spożywczych, kupcy detaliczni artykułów spożywczych oraz szeroko pojęty kanał HoReCa – restauratorzy i adepci szkół gastronomicznych).

Cele:

Ze względu na różnorodność grup docelowych i celów do osiągnięcia w każdej grupie docelowej zakres tematyczny zostanie podzielony następująco:

TG1 – konsumenci

TG2 – wytwórcy produktów

TG3 – odbiorcy pośredni

Cel 1:

świadomość znaków

Zaznajomienie grupy docelowej z oznaczeniami „logo” unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promowanie produktów etykietowanych tymi znakami

Poinformowanie grupy docelowej
o zaletach wynikających z uczestnictwa w unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych

Pożądany efekt

30% wzrost znajomości/ rozpoznawalności oznaczeń unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych po zakończeniu programu wśród konsumentów

20% wzrost świadomości nt. zalet wynikających z uczestnictwa w unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych po zakończeniu programu wśród przetwórców i dystrybutorów/pośredników

Cel 2:

Konsumpcja

Zwiększenie konsumpcji produktów wytwarzanych w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych poprzez zwiększenie wiedzy grupy docelowej na temat jej wartości, skutkującej budową pozytywnej postawy konsumpcyjnej i nabywczej wobec produktów objętych programem

Pożądany efekt

10% wzrost popytu na produkty wytwarzane w ramach unijnego systemu ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych po zakończeniu programu

Działania:

W ramach kampanii przewidziany jest szereg działań z obszaru BTL, PR i reklamy
w środkach masowego przekazu, w tym:

Public relations: konferencje prasowe i lunche prasowe, wyjazdy prasowe, Media relations przez cały okres realizacji działań kampanii (e-newsletter, współpraca
z ekspertami itd.), trendsetting i community marketing (promocja europejskiego systemu oznaczeń wśród bloggerów i internetowych opiniotwórców) oraz Social Media Marketing, czyli promocja na popularnych stronach społecznościowych (Facebook, YouTube)
Działania edukacyjne: relacje z producentami i osobami związanymi z branżą i tematyką produktów regionalnych i tradycyjnych, w tym urzędnikami Urzędów Marszałkowskich i Ośrodków Doradztwa Rolniczego. W ramach tego działania przewidziano seminaria, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe (do Francji); warsztaty kulinarne, projekt „Szlak Produktu Regionalnego”, z zaznaczonymi na mapach miejscami, gdzie turysta może nabyć produkt regionalny.
Udział w imprezach targowych oraz festiwalach: Eurogastro – Warszawa (ROK I, II, III), Targi Polagra-Food – Poznań (ROK I, II, III), Targi Horeca/Gastrofood – Kraków (ROK I);
Reklama w mediach: w telewizji, radio, Internecie, prasie (także branżowej) oraz reklama outdoor;
Działania internetowe: serwis internetowy oraz szeroko rozumiane Social media;
Akcje w punktach sprzedaży i restauracjach, pensjonatach oraz gospodarstwach agroturystycznych
Produkcja materiałów informacyjnych i reklamowych

Całkowity, zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej budżet kampanii wynosi ponad 3 876 228 € netto.

źródło: www.arr.gov.pl