Każdy sobie…

 Czy Europa uwolni się od GMO? Unijni ministrowie ds. środowiska osiągnęli w czwartek polityczne porozumienie w sprawie możliwości wprowadzania krajowych zakazów uprawy transgenicznych roślin, nawet jeśli mają autoryzację Brukseli. Parlament Europejski ma zająć się przyjętym projektem jesienią. Komisja Europejska już w połowie 2010 r. zaproponowała zmianę przepisów o GMO, ale sprawa utknęła w rozmowach międzyrządowych, bo utworzyła się mniejszość blokująca zmiany. Porozumienie, które przyjęli ministrowie środowiska daje możliwość czasowego ograniczenia lub zakazu upraw GMO przez poszczególne kraje ze względów społeczno-ekonomicznych, urbanistycznych, wykorzystania gleby lub z uwagi na cele polityki rolnej, czy publicznej. W praktyce oznacza to, że każdy rząd bez konsekwencji będzie mógł zablokować rozwój upraw genetycznie modyfikowanych na swoim terytorium. Obecnie na skalę komercyjną uprawiana jest w unii kukurydza MON810. Na unijne zgody czekają kolejne transgeniczne odmiany kukurydzy i ziemniaki. źródło: Agrobiznes; tvp.pl