Już 250 tys. rolników otrzymało tzw. wnioski spersonalizowane

 W tym roku po raz pierwszy dostarczane rolnikom formularze zawierają, poza danymi podmiotowymi rolnika oraz danymi dotyczącymi działek ewidencyjnych, także dane dotyczące działek rolnych. Informacje te wpisane do formularzy wniosków będą pochodziły z dokumentów, które rolnik składał w 2008 roku, tak więc jeżeli w gospodarstwie nie było żadnych zmian rolnik będzie musiał jedynie podpisać wniosek i wypełnić załączniki graficzne.

Rolnicy, którzy w 2009 roku będą po raz pierwszy składali wnioski o przyznanie płatności obszarowych, niewypełnione formularze wniosków będą mogli pozyskać ze strony internetowej ARiMR lub z biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR.

W związku z tym, że w tym roku 15 marca wypada w niedzielę, wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich będzie można składać od 16 marca. Podstawowy termin na złożenie tego wniosku upływa 15 maja br. Wniosek o przyznanie płatności może zostać złożony także w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania

wniosków tj. do 9 czerwca 2009 roku, jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy.

W 2009 r. rolnicy będą mogli ubiegać się we wniosku o przyznanie następujących płatności:

1.    Jednolita Płatność Obszarowa,

2.    Krajowe Uzupełniające Płatności Obszarowe, w tym:

a.    płatność do grupy upraw podstawowych (inne rośliny)

b.    płatność do powierzchni uprawy chmielu, zadeklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności do gruntów rolnych na dany rok,

c.    płatność do powierzchni uprawy chmielu, do której rolnikowi przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 rok,

d.    płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);

3.    Płatność cukrowa;

4.    Przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich;

5.    Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

6.    Płatność do upraw roślin energetycznych;

7.    Dodatkowa krajowa płatność do powierzchni uprawy rzepaku, która spełnia warunki do przyznania płatności do upraw roślin energetycznych (pomoc do rzepaku).

W tym roku rolnicy, którzy ubiegają się o pomoc do rzepaku muszą jedynie na pierwszej stronie formularz wniosku o płatności bezpośrednie zaznaczyć  odpowiednie „okienko” i oczywiście wypełnić odpowiednie rubryki tego wniosku. Jest dla takich rolników ułatwienie, bowiem w ubiegłym roku musieli wypełnić  odrębny wniosek o przyznanie płatności do rzepaku.

Zmieniły się także zasady przyznawania płatności zwierzęcej. Rolnik ubiegający się o płatności zwierzęce będzie mógł wnioskować o uwzględnienie, przy  ustalaniu powierzchni, do której przysługuje taka płatność, zwierząt (bydło, owce, kozy, konie), których posiadaczem w wymaganym przepisami okresie był jego  obecny małżonek, poprzez wypełnieni odpowiedniej części formularza wniosku o płatności obszarowe. Do tego roku, w tego typu sytuacji musiał wypełnić odrębny załącznik do wniosku.

Źródło: ARiMR