Jutro ostatni dzień naboru wniosków o „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Wnioski złożone do poniedziałku, 20 kwietnia do godz. 8.30 wyczerpały w 121,24% limit środków przewidzianych w 2009 roku na to działanie. Zgodnie z przepisem § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. nr 200 poz. 1444 z późniejszymi zmianami), ostatnim dniem przyjmowania wniosków jest kolejny dzień roboczy następujący po dniu, w którym beneficjenci w złożonych wnioskach ubiegają się łącznie o dofinansowanie wyczerpujące w co najmniej 120% limit środków przewidziany na to działanie w skali kraju.

 

W 2009 roku na przyznanie pomocy z działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” przewidziano 637,579 mln zł. Przedsiębiorcy, którzy złożyli 300 wniosków od 15 kwietnia do 20 kwietnia do godz. 8.30, ubiegają się łącznie o dofinansowanie inwestycji na kwotę blisko 773 mln zł.

 

Tomasz Kołodziej
Prezes ARiMR