Już 75 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie

W tym roku nie ma zmian w zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich. Przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie potrwa do 15 maja br. Jeżeli jednak rolnik nie zdąży w tym terminie, może dostarczyć wniosek do 10 czerwca, jednak w takim przypadku za każdy dzień spóźnienia potrącone zostanie 1 proc. dopłaty. Rolnik, który wypełni wniosek nieprawidłowo, może go poprawić bez sankcji finansowych do 31 maja.

Jak co roku, Agencja wysłała do rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku, tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych informacji. Jeżeli w gospodarstwie nic się nie zmieniło, rolnik musi jedynie wniosek podpisać, wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach i dostarczyć do Agencji.

ARiMR przypomniana, że wniosków nie trzeba składać do Agencji w formie papierowej. Można je przekazać przez internet. Aby uzyskać taką możliwość, trzeba wcześniej wystąpić do właściwego biura powiatowego ARiMR o nadanie loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ARiMR. Osoba, która ma już dostęp do systemu teleinformatycznego, może również dokonywać zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich. Login i kod dostępu do tego systemu nadawany jest bezterminowo.

Jednocześnie Agencja wypłaca dopłaty bezpośrednie za 2012 r. Na zakończenie wypłat ARiMR ma czas do końca czerwca. Wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2012 r. złożyło ok. 1,36 miliona rolników, a spośród nich ok. 115 tys. ubiega się dodatkowo o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych. Od rozpoczęcia realizacji dopłat bezpośrednich za 2012 r. (czyli od 3 grudnia ub.r.) do 27 marca 2013 r. ARiMR wypłaciła ponad 11 mld zł, otrzymało je ponad 1,2 mln rolników.

Autor: dmilo gsad
Źródło: PAP; tvp.info