Jakość w centrum uwagi

Polski konsument już sprawdził: krajowe produkty są lepsze od zagranicznych i znakomicie wpisują się w nowoczesny styl życia. Jak wynika z badań, dla około 70% Polaków wystarczającą zachętą do zakupu danego produktu jest to, że pochodzi on właśnie z Polski. Chcemy nabywać produkty dobrej jakości. A polscy producenci takie wyroby zapewniają. I to coraz częściej certyfikowane w ramach systemów jakości.

Po latach zachwytu nad zagranicznymi produktami, zaczęliśmy życzliwie spoglądać na to, co bliskie, lokalne i swojskie. Zainteresowanie regionalną produkcją, większa wiedza o pochodzeniu produktu, postawienie na jakość i indywidualność to wszystko oznaki zwiększającej się świadomości nas jako konsumentów. To domena nie tylko mieszkańców aglomeracji miejskich.

Zainteresowanie żywnością wytwarzaną tradycyjnymi metodami produkcji i znanym pochodzeniu jest w wielu państwach widoczne już od kilku dekad. Potrzeba konsumentów znalazła odzwierciedlenie w europejskiej wspólnej polityce rolnej, którą śmiało można określić mianem polityki jakości: całe europejskie prawodawstwo zmierza od dawna w kierunku promowania żywności wysokiej jakości. W 1992 roku Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną ochroną producentów – często drobnych – wytwarzających żywność, której szczególne cechy związane są z tradycją i ze środowiskiem, w którym powstaje. W celu wyróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń. Jego główne zadania to informowanie konsumentów, że dany produkt jest wysokiej jakości i ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, wypuszczającymi na rynek podróbki.

W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych wyróżnia się dwie kategorie produktów: produkty regionalne znanego pochodzenia, których dotyczy oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne, oraz produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Polskie wyroby z tymi znakami są coraz powszechniej dostępne i rozpoznawane przez konsumentów. Podobnie jak produkty ze wspólnotowym oznaczeniem „Rolnictwo ekologiczne”.

Obok unijnych mamy także krajowe systemy jakości żywności. Są to: Integrowana Produkcja, Jakość Tradycja, Poznaj Dobrą Żywność, System Jakości Wieprzowiny (PQS), System Gwarantowanej Jakości Żywności (QAFP), Quality Meat Program (QMP). MRiRW prowadzi listę produktów tradycyjnych stanowiących element dziedzictwa kulturowego regionu. Krajowi wytwórcy mogą także oznaczać swoje wyroby znakami „produkt górski” czy „produkt polski”, o ile spełniają one określone kryteria.

Uczestnictwo w systemach jakości przynosi producentom wymierne korzyści: certyfikat pozwala uzyskać wiarygodność i potwierdzenie jakości wyrobów, a w efekcie skuteczniej je promować. Konsument szuka takich produktów, ponieważ wie, że kupując produkty certyfikowane, zyskujemy gwarancję jakości: produkt jest poddawany kontrolom i spełnia ściśle określone standardy produkcji. Żywność certyfikowana jest wytwarzana na bazie rodzimych surowców wysokiej jakości, w sposób tradycyjny, oryginalny, przekazywany z pokolenia na pokolenie, a  jednocześnie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. To jest to, czego nowoczesny konsument dziś szuka.

Więcej informacji o krajowych i europejskich systemach jakości, trybie aplikowania i certyfikacji znajdą Państwo tutaj:

http://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci

źródło: http://strefainspiracjikowr.pl