Jak zachować sie na rynku?

Odwrotnie zachowują się zakłady przetwarzające mięso. Podobna sytuacja zdarza się praktycznie we wszystkich działach produkcji rolnej. Z jednym wyjątkiem – produkcja i przetwórstwo warzyw. Dlaczego tak się dzieje, że to co udaje się rolnikowi uprawiającymi warzywa, od lat nie może się udać sadownikom.

Czy w krajach starej Unii Europejskiej, miedzy przetwórcami i producentami, również występują takie napięcia, jakie cyklicznie mają miejsce w Polsce. Czy w myśleniu o umowach kontraktacyjnych można skorzystać z gotowych rozwiązań, czy musimy wypracować własne? Kto powinien je pisać i negocjować ich treść?

Retakcja Tydzień zaprasza w niedziele o 8.00.