Jak w ulu


W Wielkiej Brytanii wrze jak w ulu. Parlamentarna Komisja Środowiska wzywa do wprowadzenia od nowego roku moratorium na stosowanie neo- nikotyno-idów, które szkodzą pszczołom i trzmielom. Ale stanowiska tego nie podziela Departament Rolnictwa i podważa badania, które tej szkodliwości dowodzą. Rząd brytyjski powinien zawiesić stosowanie wielu pestycydów związanych z masowym ginięciem pszczół, czego domagają się parlamentarzyści- donosi BBC. Ale to stanowisko sprzeczne z tym, które reprezentuje Wielka Brytania na unijnym forum. To Londyn był przeciwny wprowadzeniu przez Komisję Europejską zakazu stosowania neonikotynoidów. Według brytyjskiego Ministerstwa ds. Środowiska, Żywności i Obszarów Wiejskich w badaniach, podawano pszczołom zawyżone dawki substancji, niż ma to miejsce w rzeczywistych warunkach polowych. Ponadto, DEFRA uważa, że testów w laboratorium nie można przekładać na warunki naturalne, więc tak naprawdę pestycydy mają niewielki wpływ na zdrowie pszczół. źródło: