Jak promować polską żywność?

Jak podkreślił minister, eksport polskiej żywności, którego wartość w 2012 r. wyniosła 17,5 mld euro sprawia, że jest to sprawa najwyższej wagi dla całego państwa. – A więc trzeba rozpisać zadania na całe państwo – podkreślił szef polskiej dyplomacji. Jak dodał, jedna zła informacja dotycząca polskiej żywności niszczy bowiem tysiąc innych działań promujących Polskę. Wiceminister spraw zagranicznych Beata Stelmach, która uczestniczyła w posiedzeniu Rady Promocji Polski powiedziała, że zostało ono zwołane, ponieważ mamy nadzwyczajną sytuację związaną z wizerunkiem polskiej żywności. Jak dodała, dyskusja dotyczyła przyczyn pogarszającego się wizerunku polskiej żywności, a także działań, które należy podjąć w krótko-, średnio- i długookresowej perspektywie, by ten wizerunek naprawić. – Nie jest oczywiście tak, że znajdujemy się w punkcie startu; jesteśmy mocno zaawansowani w opracowywaniu działań, które muszą być podjęte zarówno w kraju po to, by wyeliminować problemy, jak i za granicą, by odbudować nadszarpnięty wizerunek polskiej żywności – zaznaczyła Stelmach. Przypomniała, że Rada na posiedzeniu w połowie lutego podjęła decyzję o powołaniu kilku zespołów roboczych do realizacji ważnych projektów promocyjnych, w tym projektu „Promocja polskiej żywności i agroturystyki”. W jej skład wchodzi przedstawiciel ministerstwa rolnictwa oraz zaproszeni przez niego przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów czy biznesu. Wiceminister dodała, że na spotkaniu w najbliższych dniach zostanie ustalone, jakie dokładnie podmioty powinny się w tym zespole znaleźć. Jak zaznaczyła, chodzi o instytucje, które w krótkim czasie będą zdolne wypracować zarówno plan zarządzania obecną sytuacją kryzysową, jak i plan wychodzenia z tego kryzysu. – Uzgodniliśmy również, że wnioski z pracy tej grupy roboczej będą przedłożone na posiedzeniu Rady Ministrów. Jeżeli ma to być projekt, który być może będzie skutkował także pewnymi wnioskami o zmiany legislacyjne, musi być w to zaangażowany rząd – zaznaczyła wiceminister.

Szara strefa w produkcji żywności Według Stelmach ustalono też, że do placówek w Pradze i Bratysławie oddelegowani zostaną przedstawiciele resortu rolnictwa, by stanowić „doraźną ekspercką pomoc i być pomostem pomiędzy placówką a ministerstwem rolnictwa”. – Ponadto minister Sikorski złożył propozycje, by ze strony MSZ oddelegować osobę, która na stałe byłaby doradcą ministra rolnictwa w takich trudnych sytuacjach – dodała. Przyznała, że Polska ma trudną sytuację związaną z istnieniem nielegalnych ubojni czy tzw. szarej strefy w zakresie produkcji żywności. – Trudno używać argumentu, że taka sama sytuacja jest w innych krajach i poziom tej szarej strefy nie odbiega od tego, co obserwujemy na przykład w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii czy na innych rozwiniętych rynkach – zaznaczyła. Podkreśliła, że „co do zasady jakość polskiej żywności jest bardzo dobra, jednak właśnie działania szarej strefy doprowadziły do poważnego nadszarpnięcia jej wizerunku”. – Są sytuacje, które dzisiaj są nagłaśniane i wyolbrzymiane. Chodzi o to, by tej sytuacji zaradzić – powiedziała Stelmach. Wiceminister zaznaczyła, że działania promocyjne na rzecz polskiej żywności są prowadzone przez MSZ i placówki dyplomatyczne od dawna. Dzieje się to m.in. przy okazji obchodów świąt narodowych np. jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Pretekstem do promowania polskich produktów żywnościowych ma być też rozpoczynający się w piątek 1. Rajd Wyszehradzki. – W stolicach krajów Grupy i innych miastach, przez które wiedzie trasa rajdu, organizujemy pikniki i festyny, w czasie których będzie podawana i promowana polska żywność – powiedziała. – Mamy umowy z hotelami w Bratysławie na ten czas, że lunch składający się z dań z polskiej żywności będzie otoczony szczególną promocją i w formie, i w cenie – dodała. Dyrektor Biura Rzecznik Prasowego MSZ Michał Safianik powiedział, że MSZ zorganizuje wizyty studyjne w Polsce dla dziennikarzy z Czech i Słowacji. – Chcemy pokazać im, jak wygląda cykl produkcyjny polskiej żywność. Chcemy, by na własne oczy mogli zobaczyć, jak smakuje i pachnie polska żywność – powiedział. Oprócz przedstawicieli resortów w środowym spotkaniu Rady Promocji Polski udział wzięli przedstawiciele ambasad RP w Pradze i Bratysławie, który przedstawili skalę problemu, a także przedstawiciele Polskiej Federacji Producentów Żywności oraz Agencji Rynku Rolnego. Tradycyjnie już w posiedzeniu Rady uczestniczyli też zaproszeni goście: przedstawiciele zrzeszeń biznesowych oraz branżowych Związku Firm Public Relations oraz Stowarzyszenia Agencji Komunikacji Marketingowej SAR.
Autor: pl
Źródło: PAP; tvpparlament.pl