Internetowa Platforma Sygnalizacji Agrofagów

AgrofagiJednym z zadań wyznaczonych do realizacji Krajowego Planu Działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin jest upowszechnienie zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin-PIB w ścisłej współpracy z Instytutem Ogrodnictwa oraz IUNG Puławy uruchomiły Platformę Sygnalizacji Agrofagów www.agrofagi.com.pl.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów umożliwia wszystkim jednostkom współpracę w obszarze ochrony roślin. Obejmuje w szczególności takie zagadnienia jak:

– sygnalizacja agrofagów wraz z wytycznymi i metodykami,
– wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin,
– aktualne metodyki integrowanej ochrony oraz produkcji roślin uprawnych,
– internetowe programy i zalecenia ochrony roślin w tym rolnictwa ekologicznego,
– informacje związane możliwością łącznego stosowania agrochemikaliów,
– wyszukiwarki środków ochrony roślin i etykiet,
– technika ochrony roślin,
– bezpieczeństwo stosowania środków.

Zasadniczym zadaniem Platformy Sygnalizacji Agrofagów jest możliwość praktycznego udostępniania rolnikom wyników monitorowania organizmów szkodliwych. Jesienią 2016 roku zaplanowano uruchomienie monitorowania i sygnalizacji najważniejszych agrofagów pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.

autor: Krzysztof Domagała

źródło: www.siodr.pl