Interes łatwopalny

 Kilkunastu dolnośląskim producentom opału ze słomy grozi bankructwo. Energetyka nie chce kupowac polskiego granulatu. To sie nie opłaca – odpowiadają dostawcom elektrownie jednym głosem i wstrzymują odbiór. Rynek energetyczny załamał się, a cena Zielonych Certyfikatów gwałtownie spadła.Spółdzielnia Kółek Rolniczych z Kątów Wrocławskich robiła na słomie złoty interes. Dziennie wytwarzała nawet kilkadziesiąt ton granulatu ze słomy dla elektrowni. źródło: Agrobiznes; tvp.pl