Informacja na temat bezpieczeństwa jaj konsumpcyjnych w kontekście realizacji programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek

W ramach realizacji programu stwierdzono następujący odsetek stad kur niosek zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem:

2010 r.- 4,05 % (stada wszystkie), 4,48 % (stada w okresie nieśności);
2011 r.- 3,33 % (stada wszystkie), 3,71 % (stada w okresie nieśności);
2012 r. (dane wstępne)- 2,41 % (stada wszystkie), 2,60% (stada w okresie nieśności).
Cel unijny, dotyczący ograniczenia częstości występowania niektórych serotypów Salmonella w dorosłych stadach kur niosek, został określony w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 517/2011.
Ostateczny cel unijny przewiduje ograniczenie występowania serotypów Salmonella objętych programem do 2 % stad dorosłych, cel pośredni przewiduje natomiast redukcję odsetka zakażonych dorosłych stad kur niosek o 10 % w skali roku.
Główny Lekarz Weterynarii