Harmonogram uruchamiania w 2009 roku działań PROW 2007 – 2013

Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie tegoroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą przeprowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Natomiast nowością w tegorocznych naborach wniosków jest to, że dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalona w drodze losowania.  Wszystkie wnioski uszeregowane według wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących udzielania wsparcia z PROW 2007 – 2013.

Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013

pobierz harmonogram / .doc