Gospodarstwo rodzinne – nowy model

 1. Zapewnienie rzeczywistej możliwości podejmowania decyzji
  95% małych gospodarstw nigdy nie zbiera się razem w celu dyskusji na temat podejmowanych działań. Istnieje wiele decyzji, które należy podejmować w ramach prowadzenia gospodarstwa, ale nie rozmawia się o tym. Jonovic namawia członków rodziny zaangażowanych w prowadzenie gospodarstwa do spotykania się, a nawet włączania do dotyczących jego dyskusji zaufanych doradców rolniczych.
 2. Osiągnięcie zgody w odpowiedzi na pytanie „Dlaczego to wszystko robimy?”
  Jest rzeczą niezbędną zrozumienie tego co robimy i dlaczego właśnie w ten sposób. Ludzie zaangażowani w pracę w gospodarstwie i członkowie rodziny poza gospodarstwem posiadają różne aczkolwiek uzasadnione perspektywy postrzegania. Blokuje to często podejmowanie decyzji. Konieczne jest odnalezienie płaszczyzny porozumienia.
 3. Podniesienie planowania przejęcia gospodarstwa do poziomu strategii
  „Przejęcie gospodarstwa jest procesem, a nie zdarzeniem” – zwraca uwagę Jonovic. Wskazuje, że rodziny dochodzą do porozumienia odnośnie kluczowych kwestii jak np.: „Gdzie chcemy/musimy być? Przyszłość jest niepewna, ale zgadzamy się gdzie idziemy i jak szybko.” Jonovic powiedział młodym rolnikom, że kwestia zmiany adresata podatku gruntowego jest tylko jedną z części dyskusji. Sama zmiana nie zapewnia bezpieczeństwa aktywów przedsięwzięcia.
 4. Wypracowanie zdolności przywódczych, które sprawdzą się w przyszłości.
  Obecny model wykształcania zdolności zarządzania gospodarstwem wymaga redefinicji. Ojcowie z reguły przekazują wiedzę na trzy sposoby: „Bądź cicho i patrz”; „Bądź cicho i słuchaj”; „Trzymaj się z daleka”. Czwartym sposobem byłoby „Czytaj w moich myślach”. A młodsze pokolenie potrzebuje trzech rzeczy: Informacji, Działania, Niezależności.
Jonovic twierdzi, że ojcowie powinni rozpocząć pracę nad rozwojem swojej alternatywnej kariery, co ułatwiłoby przejęcie kierowania gospodarstwem przez następne pokolenie. Przygotowanie się do tego wymaga czasu.

Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska

Na podstawie: „Changing the ‘model of family business’” Cheryl Tevis, magazyn Sucessful Farming