GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. powstał jako niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard GLOBALG.A.P. powstał pierwotnie pod nazwą EUREPGAP w 1997 r. jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonych w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group) w celu wypracowania wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Obecnie GLOBALG.A.P. stał się światowym systemem certyfikacji składającym się z wzajemnych mechanizmów dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych
w szczególności obejmujących zagadnienia właściwego stosowania środków ochrony roślin, nawożenia, technik upraw, nawadniania, postępowania z odpadami, bezpieczeństwem pracowników, bezpieczeństwem środowiska.
Global G.A.P. wymaga prowadzenia dokumentacji związanej z wytwarzaniem produktu. Standard GLOBALG.A.P. dla owoców i warzyw regulują dokumenty normatywne:

GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część I. Niniejszy dokument opisuje zasady certyfikacji obowiązujące każdą stronę ubiegającą się o certyfikat.
Przepisy ogólne część I.pdf

GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne część II Zasady Systemu Zarządzania Jakością. Niniejsza część ustanawia wymagania dla grup producenckich oraz wielu lokalizacji, które powinny być spełnione w celu uzyskania certyfikatu.
Przepisy ogólne część II.pdf GLOBALG.A.P. – Przepisy ogólne. Zasady dla roślin uprawnych.Niniejszy dokument opisuje dodatkowe zasady certyfikacji dla każdej strony ubiegającej się o certyfikację dla roślin uprawnych Zasady dla roślin uprawnych.pdf GLOBALG.A.P. Moduł Bazowy dla Gospodarstw – Moduł Bazowy dla roślin uprawnych – owoce i warzywa -punkty kontroli i kryteria zgodności.
Moduł bazowy dla gospodarstw.pdf

źródło: www.certyfikacja.co