Gęsi

Szczególnie, że drogi towar nie znalazł w całości zbytu i w magazynach zostały jeszcze zapasy. Tymczasem kryzys, może w znacznym stopniu wpływać na ograniczenie popytu u naszego największego odbiorcy – w Niemczech.

gęsi   zł/kg

ceny skupu żywca

2006         5,00 – 5,20

2007         6,00 – 6,50

2008         7,50 – 8,00

2009         5,50 – 6,00

Ubiegły sezon był dla hodowców gęsi bardzo udany. Średnia cena skupu żywca wahała się od 7 i pół do 8 złotych za kilogram. Czyli znacznie wyżej niż w poprzednich latach. Ale i koszty produkcji były wyższe – dodają hodowcy, choćby ze względu na drogie zboża. W tym roku spadek cen już widać. Jaja kosztują o 1/3 mniej, tańsze są także pasze.

gęsie jaja   zł/szt.

2008   4,00 – 4,20

2009   2,50 – 3,00

Zakłady przetwórcze skalkulowały więc gwarantowane ceny skupu na niecałe 6 złotych. Ich zdaniem to opłacalne stawki, tym bardziej że dla wielu gospodarstw hodowla gęsi to nie podstawowe, ale tylko dodatkowe źródło dochodu.

Wysoki kurs euro, to zdaniem przetwórców żaden argument przy ustalaniu cen skupu żywca gęsiego. Bo jesienią, gdy finalizowane będą transakcje, może być on zupełnie inny.

źródło: Agrobiznes