Fundusze na start

Do korzystania z unijnego wsparcia rolników nie trzeba namawiać. Piotr Szymański dzięki dotacjom, w krótkim czasie  zmodernizował swoje gospodarstwo.

Piotr Szymański, wieś Wólka Smolana: wszystkie inwestycje, działania oparte o ten program zakończyły się sukcesem  i na pewno przyczyniły się do rozwoju mojego gospodarstwa i podwyższenia jego standardów.

Dlatego wielu rolników z dużą niecierpliwością czeka na uruchomienie kolejnych programów.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: około 15 marca będą ogłaszane kolejne nabory na modernizację, na  różnicowanie, na mikroprzedsiębiorstwa. Chcielibyśmy aby spokojnie mieć miesiąc na przygotowanie wniosków, aby na  początku kwietnia były zbierane.

Od połowy marca będzie można ubiegać się także o dotacje z programów rolnośrodowiskowych. Miesiąc później  planowane jest uruchomienie kolejnej edycji wsparcia dla młodych rolników. W połowie roku ruszy program dla  producentów wysokiej jakości żywności oraz pomoc dla usług doradczych. Od 1 czerwca będą przyjmowane wnioski na  zalesianie gruntów rolnych.

Sukcesywnie będą też uruchamiane tak zwane działania marszałkowskie. Trwa nabór wniosków na odnowę i rozwój wsi.  Niedługo ruszą usługi dla gospodarski i ludności wiejskiej oraz fundusze na scalanie gruntów rolnych oraz  melioracje. Na dobrej drodze jest także uruchomienie kolejnych działań z programu LEADER.

Pod wielkim znakiem zapytania stoi za to kontynuacja programu rent strukturalnych. Zobowiązania z ubiegłych lat  wyczerpują limit środków przeznaczonych na ten cel.

Artur Ławniczak, wiceminister rolnictwa: to jest temat, na który potrzebujemy jeszcze chwilkę czasu na weryfikację  wszystkich zobowiązań z poprzednich lat i musimy poczekać chwilkę.

Wszystko teraz w rękach Komisji Europejskiej. Chodzi o przesuniecie funduszy z innych działań. Rozmowy na ten temat trwają.

Źródło: Agrobiznes