Euro co kwartał

Kurs europejskiej waluty w stosunku do złotego od kilkunastu tygodni jest bardzo wysoki. Niestety rolnicy, którym teraz wypłacane są dopłaty bezpośrednie niewiele na tym zyskują. Dopłaty są przyznawane Polsce w euro, ale potem przeliczane na złotówki według kursu z końca września zeszłego roku.

Wiktor Szmulewicz – prezes KRIR: różnice w tym kursie dzisiejszym są rzędu ponad złotówki. I to powoduje to, że rolnicy są ogromne pieniądze stratni. To jest około 30% mniej niż dzisiaj im UE daje.

I stąd propozycja, aby unijnych dotacji nie przeliczać, tylko wpłacać je rolnikom na konta w euro. Jest też inny pomysł kurs ustalać raz na kwartał.

Bogdan Golik poseł do Parlamentu Europejskiego: co powinien zrobić minister rolnictwa z ministrem finansów jak najszybciej zmienić zasady ustalenia kursu. Nie przyjmować go raz na 12 miesięcy a raz na 3 miesiące.

W tym roku polscy rolnicy otrzymają dwa miliardy 700 milionów euro dopłat bezpośrednich.

 

 

Źródło: Agrobiznes