Dwie strony medalu

Tomasz Nawrocki – prezes ANR: dodatkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę spadek cen pszenicy, która spadła z prawie 87 złotych w okolice 53 złotych za decytonę, czynsz dzierżawny spadł.

W ostatnim okresie Agencja Nieruchomości Rolnych obserwuje spadek zainteresowania dzierżawami. W pierwszym kwartale tego roku zawarto 367 umów na dzierżawę niespełna 6000 hektarów.

Tomasz Nawrocki – prezes ANR: dzierżawcy szczególnie ci, którzy mają zawarte umowy powyżej trzech lat mogą skorzystać z pierwszeństwa nabycia gruntów. I tutaj zachęcam wszystkich dzierżawców aby wykorzystać ten rok do nabywania gruntów.

Dzierżawa jest najważniejszą formą rozdysponowania nieruchomości stosowaną przez państwo i obejmuje ¾ gruntów znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. Oznacza to, że dzierżawionych jest milion 800 tysięcy hektarów.

 

Źródło: Agrobiznes