Dopłaty bezpośrednie – czasu coraz mniej

Mimo tych uproszczeń w już złożonych dokumentach jest bardzo dużo błędów. Dotyczą głównie mapek.

Renata Mantur, ARiMR: poprawnie wypełniony załącznik graficzny to jest taki dokument, który zawiera wyrysowane działki rolne zgodnie z deklaracją we wniosku jak również podpis rolnika.

Zdarza się, że brakuje podpisu pod wnioskiem. Rolnicy zapominają też o tym, że przy każdej zmianie lub skreśleniu trzeba wpisać datę i złożyć podpis.

Renata Mantur, ARiMR: każde wezwanie rolnika wydłuża czas obsługi wniosku. I są to dodatkowe koszty Związane z wysyłką pism do rolnika.

Do tej pory wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ponad 300 tysięcy rolników. To zaledwie jedna piąta ze wszystkich uprawnionych.

 

Źródło: Agrobiznes