Dopłaty za rok 2013 ruszą 2 grudnia

W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie wypłacała takie same płatności, jak w ubiegłym. Jednolita Płatność Obszarowa, czyli podstawowa dopłata do ziemi, wyniesie za 2013 r. 830,3 zł do 1 ha (wobec 731,72 zł w 2012 r.). Przysługuje ona wszystkim rolnikom, którzy posiadają co najmniej jednohektarowe gospodarstwo rolne i starają się o taką dopłatę, wypełniając stosowny wniosek oraz spełniają inne unijne wymogi. Natomiast tzw. podstawowa płatność uzupełniająca do produkcji roślinnej określona została na poziomie 139,39 zł do hektara. Oznacza to, że np. producenci zbóż otrzymają 969 zł do hektara. Szalczyk poinformowała, że pula środków na ten cel wynosi 19,9 mld zł. Wiceminister zaznaczyła, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłaty 2 grudnia. Ile dopłat zostanie przekazanych w grudniu, zależy od decyzji ministra finansów. Szalczyk dodała, że minister rolnictwa będzie wnioskował o uruchomienie jak największej puli. – Z pozostałych do dyspozycji ministra rolnictwa kwot w rezerwach celowych na realizację Wspólnej Polityki Rolnej możliwe jest przeznaczenie w grudniu na wypłaty ok. 3 mld zł. – powiedziała. W pierwszej kolejności pieniądze dostaną rolnicy, których gospodarstwa zostały poszkodowane przez klęski żywiołowe. Wiceminister przypomniała też, że od 16 października trwa wypłata dopłat z tytułu gospodarowania w trudnych warunkach (tzw. ONW). O takie dopłaty ubiega się 729 tys. rolników na kwotę łączną 1 mld 370 mln zł. Do 6 listopada Agencja  wypłaciła 747 mln zł, czyli ok 54 proc. środków na ten cel. O dopłaty rolnośrodowiskowe ubiega się 118 tys. rolników, na kwotę ponad 1 mld 637 mln zł; dotychczas Agencja wypłaciła 142 mln zł, czyli 9 proc. środków na ten cel. Autor: pl, pszl; Źródło: PAPPAP; tvp.info