Dopłaty do materiału siewnego

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie rozpocznie się 15 kwietnia 2009 r. i potrwa do 15 czerwca 2009 r. W terminie tym będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

1. zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),

2. zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),

3. roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),

4. ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).

 
 
Źródło: ARR