Dopłaty do materiału siewnego

  • zbóż ozimych (wysianych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2008 r.),
  • zbóż jarych (wysianych w 2009 r.),
  • mieszanek zbożowych sporządzonych z roślin zbożowych objętych systemem dopłat,
  • mieszanek pastewnych gatunków objętych systemem dopłat z wyłączeniem materiału siewnego ziemniaka,
  • roślin strączkowych (wysianych w 2009 r.),
  • ziemniaka (wysadzonego w 2009 r.).

 

UWAGA:

ARR prosi o wykazanie należytej staranności w przestrzeganiu okresu wyznaczonego do wnoszenia dokumentów i zaniechanie ich składania przed początkiem najbliższego terminu, tj. 15 kwietnia 2009 r.

 

Źródło: ARR