Dofinansowanie

Piotr Łyskowski, dyrektor wielkopolskiego oddziału ARiMR: tutaj mamy limit wojewódzki, który wynosi 30 milionów złotych.

W Wielkopolsce rolnicy postawili głównie na rozwój usług i ubiegają się o zwrot połowy kosztów poniesionych na kupno maszyn.

Najmniejsze zainteresowanie wsparciem na dodatkową działalność pozarolniczą jest w Łodzi.

Jan Michalik, ARiMR Łódź: jest to wykorzystanie w granicach 3,5 do 4% kwoty przyznanej nam na to działanie. Od trzech dni można ubiegać się także o dotacje na usługi doradcze oraz uczestnictwo w systemach jakości żywności.

Zofia Szalczyk, wiceprezes ARiMR: tak jak się spodziewaliśmy, pierwszego dnia złożono małe ilości wniosków.

Przypominamy że trwa także przyjmowanie wniosków o dotacje dla młodych rolników, na programy rolnośrodowiskowe oraz wsparcie dla grup producenckich. Od najbliższego wtorku rolnicy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie modernizacji gospodarstw.

 

Źródło: Agrobiznes