Dofinansowania do zakupu nawozów

Już za kilka dni Komisja Europejska przedstawi swoją decyzję w sprawie

dofinansowania do zakupu nawozów. Jaka będzie wysokość tych dopłat,
prawdopodobnie dowiemy się już drugiego marca bieżącego roku. Z uwagi na
wysokie ceny nawozów nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej,
producenci rolni z niecierpliwością wyczekują werdyktu w tej kwestii. Na
rynku nawozów trwa zastój. Z uwagi na wysokie ceny, rolnicy zwlekają z
podjęciem decyzji o zakupach, rozważają redukcję dawek nawozów. Należy
jednak pamiętać, iż nawożenie jest ściśle skorelowane z plonowaniem.
Ograniczenie liczby zabiegów lub dawek składników odżywczych negatywnie
przełoży się na rentowność całej produkcji. Takich redukcji czynić nie
warto. Warto jednak zastanowić się nad poprawą efektywności wykorzystania
składników pokarmowych zawartych w nawozach. W tym roku prawdopodobnie
zwiększy się zainteresowanie preparatami uniwersalnymi