Dodatkowe środki finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020

arimrBędzie więcej pieniędzy na udzielenie wsparcia rolnikom, którzy ubiegali się wiosną tego roku o przyznanie pomocy na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” finansowane w ramach PROW 2014 – 2020. Wnioski o taką pomoc przyjmowane były od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Łączna pula środków na wsparcie inwestycji związanych z tzw.  obszarem D czyli z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększaniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększaniem wartości dodanej produktu wzrosła o ponad 218 mln euro do kwoty przekraczającej 583 mln euro.

Dotychczas obowiązujący limit środków na takie inwestycje pozwalał na udzielenie wsparcia 6 tys. rolników, spośród tych, którzy wówczas ubiegali się o pomoc. Teraz, dzięki zwiększeniu limitu dostępnych środków, potencjalna liczba beneficjentów zwiększy się do ponad 12 tys. Ostateczna liczba zawartych umów o przyznanie pomocy zależy od aktualnego kursu euro oraz średniej wysokości przyznanej pomocy poszczególnym wnioskodawcom, a także od ostatecznej liczby wniosków mieszczących się w limicie, w związku z czym może być większa.

Te korzystne dla rolników zmiany wynikają z wejściach w życie 19 października 2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1719).

Tabela. Nowy podział środków na obszar związany z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu

Nazwa województwa Wysokość limitów środków w euro przed powiększeniem limitów Aktualna wysokość limitów środków w euro Szacowana liczba beneficjentów wg stanu na dzień 25.10.2016 r.
dolnośląskie 19 145 040,00 30 632 065,00 687
kujawsko-pomorskie 27 711 079,00 44 337 726,00 952
lubelskie 37 976 468,00 60 762 348,00 1433
lubuskie 8 073 737,00 12 917 980,00 215
łódzkie 29 129 635,00 46 607 417,00 1103
małopolskie 13 412 469,00 21 459 950,00 562
mazowieckie 54 681 883,00 87 491 012,00 1828
opolskie 11 038 483,00 17 661 574,00 407
podkarpackie 11 698 532,00 18 717 651,00 442
podlaskie 28 123 153,00 44 997 045,00 844
pomorskie 16 771 056,00 26 833 689,00 444
śląskie 8 215 957,00 13 145 532,00 301
świętokrzyskie 14 812 792,00 23 700 466,00 646
warmińsko-mazurskie 22 729 722,00 36 367 555,00 707
wielkopolskie 45 080 189,00 72 128 303,00 1094
zachodniopomorskie 16 067 248,00 25 707 596,00 435
Razem 364 667 443,00 583 467 909,00 12100

źródło: www.arimr.gov.pl