(Dobro)stan zwierząt

Lochy w ciasnych kojcach, które uniemożliwiają im poruszanie, prosięta stłoczone w brudnych boksach i wiele innych, makabrycznych scen zarejestrowali obrońcy praw zwierząt z organizacji Compassion in World Forming. A wszystko to, mimo unijnych dyrektyw, które nakładają na hodowców obowiązek godziwego traktowania zwierząt. Dlaczego europejskie prawo nie jest przestrzegane przez hodowców? Według ekspertów zbyt mało się robi, by egzekwować unijne przepisy. Komisja Europejska prócz proponowania dyrektyw dotyczących dobrostanu zwierząt, powinna dbać o to, by nie były one lekceważone.
źródło: Agrobiznes, tvp.pl