Dla młodych po staremu

Monika Pietrusińska-Janowska, ARiMR: ma być równa średniej powierzchni gruntów rolnych w danym województwie a jeśli powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie jest niższa niż powierzchnia gruntów rolnych kraju – wówczas wymagana jest powierzchnia równa właśnie średniej krajowej.

W przypadku województw lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego obowiązuje średnia krajowa czyli ponad 10 hektarów. W pozostałych regionach liczy się średnia wojewódzka.

Bardzo ważnym warunkiem jaki trzeba spełnić jest także posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Na uzupełnienie wykształcenia rolniczego są zaledwie trzy lata od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy. Należy także sporządzić pięcioletni biznesplan.

Monika Pietrusińska-Janowska, ARiMR: zrealizować jego założenia i wydatkować i udokumentowac 70% kwoty wydatkowanej na cele związane z biznesplanem

Aby nie zwracać premii rolnik musi przez co najmniej 5 lat prowadzić gospodarstwo w tym przez trzy lata podlegać ubezpieczeniu w KRUSIE. Tyle samo czasu ma na spełnienie wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt.

 

 

Źródło: Agrobiznes