Debata o rolnictwie

Polskiemu rolnictwu problemów nie brakuje, ale trzeba je rozwiązywać według unijnych zasad. A te zadania specjalistów wymagają ujednolicenia.

M. Sawicki, minister rolnictwa: my proponujemy radykalną zmianę Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ujednolicenia, przeniesienia płatności z obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania z II filara do I, dofinansowanie gospodarstw na poziomie produkcji, oczywiście w powiązaniu z powierzchnią a nie konkretnym rodzajem tej uprawy.

Te rozwiązania to także szansa na wyrównanie poziomu rolnictwa w krajach UE. Podczas kongresu szef dyrektoriatu rolnictwa Komisji Europejskiej podkreślał, że dla takich krajów jak Polska ważne jest zachowanie płatności bezpośrednich po 2012 roku.

J.L. Demetry: ważne jest aby rezultat debaty jaka się toczy w UE w kwestii dopłat bezpośrednich stanowił rzeczywistą pomoc.

Uczestnicy kongresu chcą także wypracować zasady realizacji najważniejszych kierunków rozwoju rolnictwa.

S. Kukuła: dostosowanie polskiego rolnictwa do zmian klimatu. Problem wody w rolnictwie. Dalej, energia odnawialna.

Pierwszy Kongres Nauk Rolniczych w Puławach potrwa dwa dni. Uczestniczy w nim kilkuset naukowców reprezentujących uczelnie wyższe i instytuty rolnicze z całego kraju.


Źródło: Agrobiznes