Cross-compliance

Od tego Unia uzależni wypłatę dopłat obszarowych dla rolników. Tymczasem rolnicy nie tylko nie wiedzą o zasadzie wzajemnej zgodności ale nie brakuje takich, którzy całą sprawę bagatelizują i uważają przepisy unijnej administracji za wydumane i niepotrzebne. Właściciele wielu dużych opolskich gospodarstw hodowlanych w ostatnich latach sporo zainwestowali. Dla nich spełnienie zasad współzależności nie powinno być problemem. Zwłaszcza, że unijne wymogi często są już obowiązującym prawem.

Antoni Konopka, dyrektor oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu – „Jeżeli chodzi o zasadę wzajemności, to te rzeczy, które będą teraz wymagane to właściwie one funkcjonują w przepisach.”

Dla tych rolników, którzy nie wiedzą jak spełnić zasady współzależności przygotowano bezpłatne doradztwo. Na szkolenia dla polskich rolników do 2013 roku przeznaczono blisko 440 milionów euro. Na każde gospodarstwo przypadnie 1500 euro. Tymczasem wielu opolskim rolnikom trudno zrozumieć wymogi wzajemnej zgodności.

Krzysztof Jagusz, wieś Brzeziny – „Nasze gospodarstwa są jakie są i jeszcze wymaga to czasu, żeby to wszystko udało się bardzo przyspieszyć.”

Roman Grubiak, wieś Nowy Las – „Spada to nam wszystko tak lawinowo z góry, musimy spełniać te wszystkie wymogi – pierwsze wchodzą już od nowego roku, teraz od stycznia, nie zawsze nadążymy za tym wszystkim.”

Szkolenia przygotowują do rozpoczęcia inwestycji na terenie gospodarstwa z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności czy dobrostanu zwierząt.

Mieczysław Duraj, dyrektor Biura Izby Rolniczej w Opolu – „Izba Rolnicza jest oczywiście przygotowana, ma swoich pracowników przeszkolonych posiadających certyfikaty i wszystkich rolników zapraszamy do współpracy.”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa w tym roku rozpocznie kontrole wdrażania wymogów wzajemnej zgodności, będzie radzić i nakazywać usuniecie usterek. Jeśli rolnik zlekceważy te zalecenia to w wyniku kolejnych kontroli może mieć zmniejszaną unijną dotację a nawet całkowicie ją utracić.

Unijne wsparcie Cross – Compliance do 2013 roku
bezpłatne szkolenia w kraju 437,5 mln euro
średnio na gospodarstwo 1,5 tys. Euro
zakwalifikowanych do pomocy 29 346 osób
dotacja do kosztów inwestycji do 80%
źródło: ARiMR

Źródło: Agrobiznes