Ceny produktów rolniczych w UE w 2008 roku

Po dostosowaniu do inflacji wynik przedstawia się następująco w 2007 – wzrost o 6,5%, a  w 2008 o 2,7%. Wzrost w całkowitym wskaźniku wyjściowym został napędzony wzrostem cen rzeczywistych cen produkcji zwierzęcej, (6,6%) podczas gdy produkcja roślina pozostała na poziomie podobnym do roku 2007.

ROCZNE ZMIANY W 2007 WE WSKAXNIKACH CEN WYJŚCIOWYCH W PORÓWNANIU DO 2008 (W %)

Poniżej (w oryginale) przedstawiony jest wykres – po lewej nazwy państw, a w okienku legenda: NOMINAL – ceny nominalne i DEFLATED – czyli po deflacji

 
 
Szacunki API w 2008 wskazują, że 8 spośród 27 krajów członkowskich zanotowała spadek wskaźników rzeczywistych cen wyjściowych. Najwyższe spadki odnotowano na Łotwie (-9,9%), Litwie (-8,4%), i w Polsce (-5,7%). Wśród 19 krajów członkowskich, które zarejestrowały wzrost, były Wielka Brytania – najwyższym wzrostem (+18,1%), Finlandia (+7,9%) oraz Holandia (+7,2%).

W cenach upraw odnotowano niewielki spadek o 0,6% w 2008 co było skutkiem spadku cen ziemniaków (-16,4%) oliwy z oliwek (-7,2%) oraz wina (_6,2%)

Zaobserwowano wzrost cen upraw przemysłowych (+10, 8%), roślin paszowych (+7,5%) oraz owoców (+6,1%).

Źródło: EUROSTAT

Opracowała: Agnieszka Janus