Blisko 80% uprawnionych rolników otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r.

Zrealizowane do tej pory płatności obszarowe i dopłaty ONW przekroczyły kwotę ponad 7,15 mld zł. Sprawną  realizację płatności obszarowych i dopłat ONW zapewnia dobrze zorganizowana praca w ARiMR i zaangażowanie  pracowników.

Agencja obsługuje ponad 1,421 mln wniosków o przyznanie płatności obszarowych, które złożyli rolnicy w 2008 r. Na  ich konta bankowe ARiMR przekaże w sumie ok. 9,3 mld zł z tytułu płatności obszarowych za 2008 r. i powinna  zakończyć realizację tych płatności, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami, do 30 czerwca 2009 r. Płatności  obszarowe Agencja wypłaca od 1 grudnia, w pierwszej kolejności pieniądze z tego tytułu były przekazywane na konta  bankowe rolników z 89 powiatów dotkniętych tegoroczną suszą.

Wypłacanie dopłat ONW, wspierających prowadzenie działalności rolniczej na terenach górskich i innych obszarach o  niekorzystnych warunkach gospodarowania. Agencja rozpoczęła w ubiegłym roku w połowie listopada, tj. o dwa  tygodnie wcześniej niż w poprzednich latach. Ta decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewniła szybszy dopływ  pieniędzy do rolników produkujących na słabych glebach, gdzie skutki suszy były najbardziej odczuwane. O przyznanie takich dopłat ubiegało się w 2008 r. około 755 tys. rolników. Dotychczas ARiMR przekazała płatności ONW  na konta bankowe ponad 587 tys. rolników, którzy otrzymali z tego tytułu blisko 992 mln zł.

Ponad 48,4 tys. plantatorów buraków cukrowych otrzymało już płatności cukrowe za 2008 r. Na ich konta bankowe  Agencja przekazała blisko 338 mln zł. O płatność cukrową ubiegało się około 60 tys. rolników. Całkowita koperta  finansowa przeznaczona na płatności cukrowe za 2008 r. wynosi około 498,2 mln zł.

Od 1 grudnia ARiMR realizuje także dwa nowe rodzaje płatności wprowadzone w 2008 r. Pierwsza z nich to płatność do  pomidorów, przysługująca tym rolnikom, którzy złożyli w tym roku wnioski o przyznanie jednolitej płatności  obszarowej oraz w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczyli, na podstawie odpowiednich świadectw dostawy owoców i  warzyw, pomidory do przetworzenia. Dotychczas Agencja przekazała z tego tytułu na konta bankowe 1460 rolników 17,9 mln zł. W 2008 roku o płatności do pomidorów ubiegało się w sumie około 2 tys. rolników, a koperta finansowa  przeznaczona na te płatności wynosi w sumie 22,8 mln zł.

Płatności do malin i truskawek przeznaczonych do przetwórstwa otrzymują rolnicy, którzy o to występowali we  wnioskach składanych wiosną 2008 r. oraz dostarczyli do ARiMR umowę na przetworzenie tych owoców, zawartą z  zatwierdzonym przez Agencję zakładem przetwórczym lub zobowiązanie do dostarczenia owoców miękkich. Umowa z  przetwórcą takich owoców mogła być również zawarta w imieniu rolnika przez reprezentującą go organizację  producentów owoców i warzyw albo przez zatwierdzonego przez ARiMR skupującego owoce miękkie. Dotychczas Agencja  przelała na konta bankowe 20,5 tys. rolników ponad 25 mln zł z tytułu dopłat do uprawy truskawek i malin na cele  przemysłowe. Limit środków przewidzianych na takie dopłaty za 2008 r. wynosi nieco ponad 65 mln zł.

Źródło: ARiMR