Biogazownie w gospodarstwach rolnych i gminach?

Biogazownie wykorzystują takie odpady do produkcji prądu elektrycznego i ogrzewania domów. W Polsce działa już kilka takich instalacji, a ich prostota działania i wysoka sprawność energetyczna sprawiają, że zainteresowanych budową biogazowni jest coraz więcej.

Okazuje się, że są już rozwiązania technologiczne na budowę małych biogazowni, przeznaczonych dla jednego dużego, albo kilku mniejszych gospodarstw rolnych.

W gospodarstwach rolnych i gminach, biogaz zaczyna rozbudzać coraz większe nadzieje, gdyż technologie są proste, a produkcji nie utrudniają skomplikowane regulacje prawne. Ale jak pomóc rolnikom i samorządom budować przetwórnie biomasy i bioelektrownie.

I wreszcie skąd wziąć pieniądze na inwestycje, by nie skończyło się tak, jak na przykład z produkcją paliwa rolniczego.

Na ten temat rozmawiają:

Witold Maziarz – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Ryszard Gajewski – prezes Polskiej Izby Biomasy

 

Redakcja Tydzień zaprasza w każdą niedzielę o 8.00