BioFach 2009

Międzynarodowy charakter i innowacyjność wyróżniają największe na świecie targi produktów ekologicznych BioFach.  Każdego roku w lutym w Norymberdze, wraz z targami kosmetyków naturalnych Vivaness, impreza gromadzi prawie 3000  wystawców (z czego dwie trzecie z zagranicy), a także ponad 45 tys. gości z wielu krajów świata.

Targi są objęte patronatem IFOAM (Międzynarodowej Federacji Rolnictwa Ekologicznego), co gwarantuje przestrzeganie  surowych kryteriów przyjęcia wystawcy i zapewnia stale wysoką jakość prezentowanych produktów.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak w trakcie spotkań z wystawcami podkreślał, że uczestnictwo w targach jest  doskonałą okazją do zaprezentowania dorobku polskiego rolnictwa ekologicznego. Poza stoiskiem Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wspólnej powierzchni wystawienniczej prezentowało się 11 Urzędów Marszałkowskich  współtworząc tym samym „polską wyspę” o łącznej powierzchni 300 m². Prezentowane na polskim stoisku produkty rolno-spożywcze to certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego.

Na zaproszenie Ministra Ławniczaka na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie z  przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich uczestniczących w Targach. W trakcie tego spotkania Minister Ławniczak zaznaczył, że polskie stoisko, podzielone na 12 zróżnicowanych powierzchniowo stoisk informacyjnych, jednakże  tworzących jednolitą całość, jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy samorządami poszczególnych województw a  także pomiędzy samorządami a resortem rolnictwa.

Podsekretarz stanu Artur Ławniczak gościł ponadto na stoisku MRiRW, w obecności Konsul Generalnej w Monachium Elżbiety Sobótki, Ministra Wyżywienia, Rolnictwa i Leśnictwa Bawarii Helmuta Brunnnera. Minister Ławniczak wyraził uznanie dla osiągnięć Bawarii w zakresie energetycznego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego oraz systemu doradztwa rolniczego i kształcenia w zawodach rolniczych. Minister Brunner zaproponował natomiast, by Polska i Bawaria poszerzyły współpracę w zakresie poszczególnych aspektów WPR, a w szczególności zmian na rynku mleka. W  strukturze produkcji bawarskiego rolnictwa od wielu lat na pierwszym miejscu wciąż pozostaje mleko i przetwory mleczne. W odpowiedzi na propozycję strony Bawarskiej Minister Ławniczak zadeklarował gotowość resortu rolnictwa do podjęcia współpracy w tym obszarze. Ponadto w trakcie rozmowy została poruszona kwestia planowanej wizyty studyjnej przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Bawarii w celu zapoznania z doświadczeniami bawarskimi w dziedzinie funkcjonowania grup producentów rolnych.

Źródło: MRiRW