Bio zarzuty

Ale zadowolenia wśród rolników czy producentów bio-komponentów próżno szukać. Szybko się bowiem okazało, że koncernom paliwowym bardziej opłaca się kupować na przykład spirytus za granicą niż korzystać z polskich surowców.

Leszek Jarosz – Krajowa Rada Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw: ministerstwo finansów w roku ubiegłym wydało blisko 800 milionów na promocję biopaliw. Przy czym, promowano te paliwa w Brazylii a nie w Polsce.

Minister rolnictwa przyznaje, że pomoc publiczna w postaci ulg podatkowych „nie przekłada się na realizację zakładanych celów społecznych, dlatego zachodzi potrzeba pilnego zrewidowania mechanizmów wsparcia”. W praktyce chodzi o to, aby odebrać ulgi podatkowe koncernom paliwowym i skierować je do producentów spirytusu czy estrów.

Artur Ławniczak – wiceminister rolnictwa: myślę, że ten rok będzie rónież przełomowy. Myślę, że zwiększymy udział polskiego produktu do poziomu 60 – 70% i w tym kierunku chcemy pójść.

W zeszłym roku w Polsce wytworzono 86 tysięcy ton bioetanolu oraz 167 tysięcy ton estrów metylowych.


Źródło: Agrobiznes