Bezpieczeństwo i zrównoważenie

Wiosna to tradycyjnie czas prezentacji oferty rynkowej, którą przedstawiają firmy dostarczające rolnikom i ogrodnikom środki produkcji. To także czas konferencji, dyskusji i podsumowań. Na tego typu spotkaniach można dowiedzieć się o strategii rozwoju firm, projektach, w jakie są zaangażowane, kierunkach rozwoju i nowościach produktowych. Jednym z ciekawszych spotkań tego typu była konferencja zorganizowana 16 kwietnia w Warszawie, w której udział brali przedstawiciele mediów branżowych.


Bardzo pozytywne jest to, że organizatorzy spotkania, dostarczyciele zaawansowanych technologii i środków produkcji sami wychodzą z inicjatywą promocji rolnictwa zrównoważonego. Oznacza to, że także w świadomości koncernów, producentów środków ochrony roślin czy nawozów, przeważa troska o środowisko, odsuwając na dalszy plan potencjalne korzyści ekonomiczne wynikające z potencjału bardziej agresywnych i mniej przyjaznych i bezpiecznych dla natury produktów. To trend światowy. Również w odczuciu inicjatorów spotkania nie ma alternatywy dla tej koncepcji rozwoju. Intensywna produkcja rolna, realizowana bez poszanowania dla środowiska naturalnego musi odejść w zapomnienie. Priorytetem wszystkich graczy rynku w tej chwili jest dbałość o dobrostan i maksymalne ograniczenie negatywnych skutków produkcji na środowisko, oczywiście przy zachowaniu wysokiej wydajności. Zrównoważenie rolnictwa zmierza do zoptymalizowania produkcji, trwałego oparcia jej na żyzności gleby, lepszym wykorzystaniu wody, nasion, nawozów, środków ochrony, maszyn oraz nośników energii, jednocześnie zwiększając stabilność finansową rolnictwa i zachowując jego funkcje. Zadaniem rolnictwa zrównoważonego jest produkcja żywności w zgodzie ze środowiskiem. Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych naszej planety wymaga dbałości o wykorzystywane w gospodarstwie rolnym: glebę, wodę i powietrze, a sam proces produkcji powinien wspierać redukcję zużycia paliw kopalnych czy wody. Te idee stanowią podstawę działań edukacyjnych, prowadzonych przez komercyjne firmy w celu zwiększenia wiedzy producentów rolnych w tym zakresie. Tylko dobrze wykształcony w tej materii rolnik czy ogrodnik będzie z pełnym zrozumieniem wdrażał te zasady w praktyce. W tej kwestii jest oczywiście wiele do zrobienia gdyż, jak wynika z przeprowadzonych badań, co prawda blisko 80% rolników zna pojęcie rolnictwa zrównoważonego, lecz jego zasady w praktyce w pełni wdrażają nieliczni.


Koncepcję zrównoważonego rolnictwa podczas spotkania omówiło kilku prelegentów. Skupiono się na zrównoważonej ochronie roślin. To był temat przewodni spotkania. W kuluarach dyskutowano też o racjonalnym nawożeniu. Należy pamiętać, iż intensywne może niszczyć glebę – podstawowy warsztat pracy rolnika, obniżać jej potencjał, z kolei zbyt niskie powodować pogorszenie ogólnej kondycji uprawy i zwiększone straty spowodowane inwazją patogenów, przed którymi nie zabezpieczą nawet innowacyjne środki ochrony roślin. Także i niewłaściwy dobór roślin uprawnych nie może w żaden sposób być zrekompensowany maksymalizacją innych czynników. Właściwy dobór uprawianych odmian jest zasadniczym czynnikiem łączącym potrzeby rynku – ekonomiczną stronę produkcji z niezbędnymi działaniami agrotechnicznymi. Temu zagadnieniu poświęcony był oddzielny blok, podczas którego prezentowano sposób właściwego zarządzania uprawami w myśl koncepcji rolnictwa zrównoważonego. Ten temat omawiał przedstawiciel firmy hodowlanej rzepaku ozimego. Oczywiście dla firm nasiennych i dla producentów rzepaku wciąż priorytetem jest potencjał plonotwórczy, co bezpośrednio przekłada się na zysk plantatora. Niemniej ważne stają się inne parametry, które dotychczas miały drugo- lub trzeciorzędne znaczenie. Wśród nich najważniejsza jest zdrowotność, przejawiająca się odpornością na rozmaite choroby. Im wyższa odporność lub tolerancja odmiany na patogeny, tym mniejsza potrzeba interwencji chemicznej i mniejsze ryzyko utraty plonów lub nawet, jak w przypadku kiły kapusty możliwość prowadzenia uprawy na stanowiskach porażonych. Także zdolność efektywnego wykorzystania azotu przez daną odmianę jest jej dodatkowym walorem. Prezentowanym przykładem takiej nowoczesnej odmiany, która łączy w sobie wysoką wydajność i potwierdzoną zdrowotność jest DK Extime. To odmiana o doskonałej odporności na suchą zgniliznę kapustnych, cechująca się bardzo dobrym wigorem jesiennym i wysokim potencjałem plonowania. Uprawa takich odmian zapewnia dobrą kondycję plantacji, co przekłada się na wyższą rentowność produkcji i większy poziom bezpieczeństwa uprawy.


Rolnictwo zrównoważone, przyjazne środowisku naturalnemu nie oznacza rezygnacji z wysokich plonów i satysfakcjonujących zysków z prowadzonej działalności.

Anna Rogowska