Bez sankcjia

Amerykanie mieli zgodnie z decyzją Światowej Organizacji Handlu, prawo do wprowadzenia sankcji, bo WTO przyznała im rację w tak zwanym sporze o hormony. Przypomnijmy – Unia nie zgodziła się na import zza Oceanu mięsa bydła karmionego hormonami. Teraz obie strony mają miesiąc na ponowne negocjacje i znalezienie roziwązania, dzięki któremu uda się uniknąć wojny handlowej między największymi producentami żywności.

Źródło: Agrobiznes