ASF zagraża powiatowi gołdapskiemu

Rozporządzenie wprowadza czasowe ograniczenia dotyczące hodowli świń. Zakazuje m.in. targów i wystaw tych zwierząt oraz wnoszenie produktów pochodzących z dzików na teren gospodarstw utrzymujących świnie. Trzoda ma przebywać w zamkniętych budynkach, a pasze muszą być zabezpieczone przed innymi zwierzętami. Przed chlewniami mają też być wyłożone maty dezynfekcyjne. Powiatowy lekarz weterynarii w Gołdapi Stanisław Karkosiński powiedział, że podległy mu powiat jest pierwszym w woj. warmińsko-mazurskim objętym takim rozporządzeniem. Jak przypomniał, przy gminie Dubeninki – położonej w północno-wschodniej części tego powiatu – stykają się granice polska, rosyjska i litewska. Już w ub. roku podobne obostrzenia wprowadzili wojewodowie ze wschodniej Polski, co miało związek z wystąpieniem choroby ASF na terenie Białorusi. Przeprowadzane są też systematycznie badania świń w rejonie przygranicznym. Dotychczas wszystkie badania laboratoryjne próbek wykazały wynik ujemny. Chorobę ASF po raz pierwszy opisano w 1921 r. w Kenii. Do Europy (Portugalii) wirus przywędrował w 1957 r. W Europie Wschodniej choroba ta pojawiła się w 2007 r. Jest ona trudna do zwalczania, bo nie ma na nią szczepionki. ASF nie jest groźna dla ludzi, ale pociąga za sobą duże straty materialne. W Polsce nigdy tej choroby nie było. Autor: msies; Źródło: PAPPAP; tvp.info