ARR: na wiosnę podrożeje żywiec wieprzowy

W tym czasie średnia unijna cena trzody chlewnej wyniosła 169,22 euro za 100 kg, tj. o 13 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2012 r. Cena w Polsce była wyższa od przeciętnych cen m.in. we Francji, w Belgii, Holandii, Danii, Hiszpanii, a niższa niż np. w Niemczech i na Węgrzech.

Zespół ekspertów szacuje, że po jesienno-zimowym spadku, ceny skupu żywca wieprzowego wzrosną w okresie wiosenno-letnim 2013 r. i będą kształtować się na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym, niż w analogicznych miesiącach 2012 r. W marcu żywiec może kosztować 5,3-5,5 zł za kg, a w czerwcu – 5,5-5,9 zł za kg.

W ocenie zespołu ekspertów, mimo wzrostu cen żywca, nadal będzie spadało pogłowie trzody chlewnej. „Utrzymujące się od ponad dwóch lat niekorzystne warunki ekonomiczne tuczu trzody chlewnej w Polsce przyczyniły się do głębokiego spadku jej liczebności” – napisano w kwartalnej prognozie ARR opracowanej na podstawie opinii ekspertów.

Jak podał GUS, w lipcu 2012 r. pogłowie świń w naszym kraju wynosiło 11,6 mln sztuk, czyli było o 14,3 proc. mniejsze, niż przed rokiem i o 22 proc. mniejsze, niż dwa lata wcześniej.

Konsekwencją spadku pogłowia trzody chlewnej jest zmniejszenie produkcji żywca wieprzowego. W 2012 r. skup żywca wieprzowego w naszym kraju wyniósł 1 mln 470 tys. ton, tj. o 15 proc. mniej niż w 2011 r. Uwzględniając przewidywany dalszy spadek pogłowia trzody chlewnej, prognozuje się, że w pierwszym półroczu bieżącego roku produkcja żywca wieprzowego może wynieść 970 tys. ton, czyli aż o 17 proc. mniej niż rok wcześniej.

Według wstępnych danych Komisji Europejskiej, w 2012 r. produkcja wieprzowiny w UE była niższa, niż w 2011 r. W 2013 r. prawdopodobnie nastąpi dalszy spadek produkcji z powodu wysokich obecnie cen pasz.

Autor: atab, gsad
Źródło: PAP; tvp.info