ARR: 5 razy dziennie warzywa i owoce

W konferencji prócz zaproszonych dziennikarzy udział wzięli m.in. pan Władysław Łukasik, Prezes Agencji Rynku  Rolnego, pan Julian Pawlak, Prezes Stowarzyszenia „Krajowa Unia Producentów Soków”, a także eksperci programu:  prof. Witold Zatoński, wybitny autorytet w propagowaniu zdrowego stylu życia oraz dr Agnieszka Jarosz z Instytutu  Żywności i Żywienia.

Podczas konferencji zaprezentowano cele oraz strategię programu „5 razy dziennie warzywa i owoce” będące  odpowiedzią na niepokojące wyniki badań przeprowadzonych w grupie docelowej kampanii, tj. wśród matek w wieku  25-49 lat posiadających dzieci w wieku od 3-13 lat. Za cel priorytetowy przyjęto zwiększenie świadomości na temat  prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zwiększenie potrzeby spożywania- optymalnych dla organizmu- pięciu porcji  warzyw i owoców dziennie, z podkreśleniem, że porcją może być również szklanka soku owocowego lub warzywnego.

Program „5 razy dziennie warzywa i owoce” bazować będzie głównie na działaniach edukacyjnych prowadzonych na  szeroką skalę w całym kraju i trwających dwa lata, do jesieni 2010 roku. Te, działania do których należą m.in.  kampania reklamowa w mediach (TV, prasa, Internet) wsparta działaniami PR i BTL, mają na celu dotarcie do jak  największej liczby osób i zachęcenie ich do urozmaicania swojej diety zdrowymi i bogatymi w składniki odżywcze
owocami, warzywami i sokami.

Źródło: ARR