ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych

Bez żadnych sankcji finansowych można to zrobić do 31 maja 2013 roku. Natomiast złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje (tak jak w wypadku złożenia wniosku po upływie podstawowego terminu) obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

ARiMR prowadzi bardzo intensywną kampanię informacyjną dotyczącą składania wniosków o takie dopłaty. Jednym z jej elementów jest zorganizowanie audycji na ten temat 15 marca około godz. 10.40, 10.50 i 14.50 w TVP INFO. Będą w niej uczestniczyli eksperci z ARiMR. Będzie także można zadać pytania w nurtujących rolników sprawach związanych z dopłatami bezpośrednimi, ONW czy płatnościami rolnośrodowiskowymi, a podsumowanie dyżuru ekspertów odbędzie się ok. 13.30. Cała akcja informacyjna według tego scenariusza zostanie powtórzona 29 marca.

Jak co roku, Agencja wysyłała do każdego z rolników, którzy korzystali z dopłat w ubiegłym roku,  tzw. wnioski spersonalizowane, które są wypełnione przez Agencję na podstawie posiadanych przez nią informacji. Ubiegający się o dopłaty rolnik (jeśli w jego gospodarstwie nic się nie zmieniło)  musi teraz tylko je podpisać oraz wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych rolniczo działkach. Wniosków tych nie trzeba jednak  składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. Taka możliwość istnieje od 2011 roku i rolnik może teraz złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rolnośrodowiskowych, bez wychodzenia z domu. By uzyskać taką możliwość trzeba tylko wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba złożyć w „swoim” biurze powiatowym ARiMR specjalny wniosek, który jest „do pobrania” ze strony internetowej Agencji. Obecnie w biurach powiatowych nie ma wielu interesantów, zatem załatwienie tej sprawy i otrzymanie loginu i kodu dostępu odbędzie się bardzo sprawnie. Posiadając dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR można również dokonywać zmian w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. Login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo.

Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW czy płatności rolnośrodowiskowych przez Internet, nie jest trudne. Ubiegający się o dopłaty rolnik, po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego ARiMR, na ekranie komputera zobaczy wstępnie wypełniony przez Agencję wniosek o przyznanie mu płatności za 2013 rok. Tak jak w przypadku papierowego wniosku spersonalizowanego, w wersji elektronicznej, ARiMR także korzysta z informacji, które rolnik podał w ubiegłorocznym wniosku o przyznanie takich dopłat. Rolnikowi pozostaje wypełnienie  załączników graficznych, na których trzeba „wyrysować”  swoje działki rolne. Niewątpliwą ogromną zaletą wypełniania wniosku przez Internet jest to, że system podpowie od razu, gdzie mogły zostać popełnione błędy, podczas wypełniania wniosku. To z całą pewnością ułatwi poprawne ich wypełnienie. Ważne jest przy tym, że wypełnianego wniosku o przyznanie płatności nie trzeba od razu zatwierdzać, co jest równoznaczne z jego przekazaniem do Agencji. Można go sobie zapisać, ponownie przejrzeć w późniejszym terminie i wprowadzić ewentualne poprawki czy uzupełnienia i dopiero wtedy zatwierdzić oraz wysłać. W przygotowaniu wniosku można skorzystać z bardzo przejrzyście przygotowanej instrukcji jego wypełnienia, dostępnej na stronie internetowej ARiMR.  Przedstawia ona  „graficznie” kolejne etapy wypełniania i złożenia wniosku przez Internet.  Przekazywanie do Agencji wniosków drogą elektroniczną jest wygodniejsze zarówno dla rolników jak i dla Agencji, która w takim wypadku nie musiałaby wysyłać do nich pocztą ponad miliona przesyłek z papierową wersją wstępnie wypełnionych wniosków.

Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMRotwórz bezpośredni link.

Jeżeli jednak, rolnik nie chce lub nie może skorzystać z tej wygodnej elektronicznej formy składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (wsparcie ONW) i płatności rolnośrodowiskowej,  może nadal wypełnić i przekazać do ARiMR „tradycyjny” papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja wysłała do rolników takie wnioski w styczniu i lutym. Dołączone do nich zostały, tak jak w przypadku wniosku w postaci elektronicznej, następujące załączniki :

 • materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku;
 • karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności(PEG);
 • instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych.

Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje zawarte we wnioskach składanych w 2012 roku w części dotyczącej: danych osobowych, działek ewidencyjnych oraz działek rolnych.

Rolnicy, którzy już w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie płatności przez Internet, nie otrzymają w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników, wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu w systemie informatycznym ARiMR.

W ramach płatności bezpośrednich za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu:

 • jednolitej płatności obszarowej (JPO);
 • uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):
  • do grupy upraw podstawowych,
  • do powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006,
  • do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
 • płatności uzupełniającej:
  • dla producentów surowca tytoniowego – płatność niezwiązana do tytoniu,
  • w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego – płatność niezwiązana do skrobi;
 • wsparcia specjalnego:
  • specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
  • płatności do krów i owiec;
  • płatności do tytoniu;
 • płatności cukrowej;
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, a także  płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych,  przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

W ciągu pierwszych trzech dni naboru do biur powiatowych ARiMR zostały złożone 34 163 wnioski o płatności bezpośrednie, o płatności z tytułu ONW 18 068. W tym samym czasie 118 rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z Programu rolnośrodowskowego. Wpłynęło także z tego tytułu 1,5 tys. wniosków kontynuacyjnych.

DKS

źródło: www.arimr.gov.pl