ARiMR przyjmuje wnioski kontynuacyjne o przyznanie pomocy za zalesione grunty

W związku ze zmianą przepisów, począwszy od 2009 r. wnioski o wypłatę pomocy za grunty rolne i grunty inne niż rolne zalesione w ramach PROW 2007-2013 składa się w terminie od 15 marca do 15 maja do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Ponieważ w tym roku 15 marca wypadł w niedzielę, przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek 16 marca. Wniosek o wypłatę pomocy za grunty zalesione w ramach PROW 2007-2013, może być złożony także w okresie 25 dni kalendarzowych po podstawowym terminie przyjmowania wniosków, tj. do 9 czerwca 2009 roku. Jednak będzie to skutkowało zmniejszeniem o 1% kwoty należnych płatności za każdy dzień roboczy.

Nie uległ natomiast zmianie termin przyjmowania wniosków kontynuacyjnych od rolników, którzy zalesili grunty rolne w latach 2004-2006 w ramach wdrażanego wtedy Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o wypłatę płatności, za zalesione wtedy grunty rolne, należy złożyć w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r.

ARiMR ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wypłaciła łącznie ponad 106 mln zł na zalesianie gruntów rolnych realizowane w latach ubiegłych. Z tej kwoty nieco ponad 50,5 mln zł otrzymali rolnicy, którzy przeznaczyli grunty rolne pod uprawy leśne w latach 2004 – 2006 i otrzymują premie pielęgnacyjne i zalesieniowe.

Formularz wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (pobierz wniosek) oraz w biurach powiatowych ARiMR.

 

Źródło: ARiMR