Apel Ministra w sprawie wniosków o płatności

Złożenie ich po 15 maja skutkuje obniżeniem płatności o 1% za każdy dzień zwłoki.

Minister jest zaniepokojony małą liczbą złożonych wniosków na rok 2009 i apeluje o nie czekanie z ich składaniem na ostatnią chwilę.

Podjęta została decyzja o przedłużeniu pracy Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które do 15 maja będą czynne w godzinach 8:00. – 22:00.

ARiMR uruchomiła również dodatkowe punkty przyjmowania wniosków. Szczegółowe informacje o tych punktach są dostępne w Oddziałach Agencji, a także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl/.

 

Źródło: MRiRW