Antybiotyki dostające się do gleby oddziałują na mikroekosystemy

Chociaż bezpośredni wpływ na organizmy wyższe, takie jak na przykład dżdżownice, widoczny byłby jedynie przy nierealnie wysokich stężeniach antybiotyków, zmiany w populacjach bakterii glebowych zostały stwierdzone przy niższych, realnych, stężeniach, przy zastosowaniu molekularnych technik mikrobiologicznych.

Szczególnie wrażliwe okazały się bakterie zaangażowane w obieg azotu, odpowiedzialne za wzbogacanie gleby w składniki pokarmowe. Efekty działania antybiotyków utrzymywały się przez kilka tygodni od ich przedostania się do gleby i były ciągle obserwowane nawet, gdy w znacznym stopniu uległy rozkładowi. Poza tym zmiany w populacjach mikroorganizmów glebowych obejmowały też zastępowanie bakterii, których rozwój został ograniczony antybiotykami, populacjami grzybów.

„Stężenia antybiotyków stwierdzane obecnie w glebach użytkowanych rolniczo są mniejsze od stężeń wywołujących negatywne efekty” – mówi dr Schmitt. Jednak nie jest to regułą i w „miejscach zapalnych”, w których np. obornik nie jest dokładnie wymieszany z glebą, stężenia te mogą zostać przekroczone.

 

Society for General Microbiology , „Spreading Antibiotics In The Soil Affects Microbial Ecosystems”, ScienceDaily
Opracowanie: mgr inż. Wanda Cegiełkowska